Phòng kinh doanh

                Sales 1: 0907 594 251

                 0907 59 58 26 - Mr Dự 

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                      Kế Toán - Ms Thu

                       0905 839 972

4 - Giá Tủ Tụ Bù công suất phản kháng (bù cos phi) cho trạm biến áp