Phòng kinh doanh

                Sales : 0937 611 926

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                 

Giá biến dòng bảo vệ Mikro ZCT - Malaisia

Giá biến dòng bảo vệ Mikro ZCT - Malaisia

Giá biến dòng bảo vệ Mikro ZCT - Malaisia


Giá: 520,000 ₫


ZERO PHASE CURRENT TRANSFORMER (ZCT)- BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG

- Xuất xứ: Malaysia

BẢNG GIÁ 2019 BIẾN DÒNG BẢO VỆ THỨ TỰ KHÔNG ZCT - Malaisia    

       

1

ZCT 40S - Đường kính trong D = 40mm

Cái

520.000 VNĐ

2

ZCT 60S - Đường kính trong D = 60mm

Cái

640.000 VNĐ

3

ZCT 80S - Đường kính trong D = 80mm

Cái

840.000 VNĐ

4

ZCT 120S - Đường kính trong D = 120 mm

Cái

1.600.000 VNĐ

 

 

 

Sản phẩm liên quan