Phòng kinh doanh

                Sales : 0907 594 251

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                 

Giá chóa đèn pha lắp cần

Giá chóa đèn pha lắp cần

Giá chóa đèn pha lắp cần


Giá: 380,000 ₫


Chóa đèn phà dạng lắp cần, loại không có ballatst (tăng phô)

1. Loại bằng nhựa, đuôi E27, sử dụng bóng 3U hoặc bóng led

Giá: 380.000 đ/bộ

2. Loại bằng sắt, chụp che bóng bằng thủy tinh, đuôi E27, sử dụng bóng 3U hoặc bóng led

Giá: 460.000 đ/ bộ


Sản phẩm liên quan