Phòng kinh doanh

                Sales : 0937 611 926

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                 

Giá công tơ kWh 3pha trực tiếp - dạng cơ

Giá công tơ kWh 3pha trực tiếp - dạng cơ

Giá công tơ kWh 3pha trực tiếp - dạng cơ


Giá: 1,550,000 ₫


Công tơ Điện - Đồng hồ Điện Emic 3 pha có 2 loại trực tiếp và gián tiếp

- Công tơ Điện - Đồng hồ Điện Emic 3 pha trực tiếp dạng cơ 3x50/100A

Giá: 1,550,000 VNĐ

- Công tơ Điện - Đồng hồ Điện Emic 3 pha gián tiếp dạng cơ 3x5A

Giá: 1,550,000 VNĐ

 - Công tơ Điện - Đồng hồ Điện Emic 3 pha gián tiếp dạng cơ điện tử 3 giá

Giá: 5,950,000 VNĐ

Sản phẩm liên quan