Phòng kinh doanh

      Sales1  : 0907 594 251 (Mr Danh)

     Sales2: 08381.88879 (Mr Hòa)

      Sales3: 0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0985 789 770 (Mr Danh)

                  0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                 

Giá đầu coss đồng - nhôm, ống nối, chụp nhựa

Giá đầu coss đồng - nhôm, ống nối, chụp nhựa

Giá đầu coss đồng - nhôm, ống nối, chụp nhựa


Giá: 1,000 ₫


Mã sản phẩm: TL 0039


Đầu Cos là 1 thiết bị truyền tải điện năng, có tác dụng tăng khả năng dẫn điện giữa cáp điện với cáp điện hoặc giữa cáp điện với thiết bị

Đầu Cos có rất nhiều loại khác nhau. Nếu phân theo vật liệu chế tạo của đầu cos thì có 3 loại chính: đầu cos đồng, đầu cos nhôm và đầu cos vừa đồng lẫn nhôm. 


Trước tiên chúng ta hãy chọn đúng kích thước của đầu cos, dù đó có là đầu cos rỗng, đầu cos tròn…
  Nếu chia theo hình dạng hình học thì đầu cos có rất nhiều loại. Và đây sẽ là mục tiêu chính để chúng ta nhận biết chọn đúng loại cho mình 

Đầu cos bao giờ cũng có 1 đầu được bấm chặt với cáp điện. Chúng ta hãy căn cứ vào thông số kỹ thuật của dây dẫn để chọn đầu cos nhé. Nhớ là phải dựa vào đường kính trong của dây để chọn, vì đây là phần tiếp xúc giữa vật dẫn (conductor) với đầu cos.

BẢNG GIÁ 2019 ĐẦU COSS ĐỒNG,NHÔM CÁC LOẠI  

DIỄN GIẢI

ĐVT

Đ.GIÁ

DIỄN GIẢI

ĐVT

Đ.GIÁ

ĐẦU COS BÍT – SC

MŨ CHU  P ĐẦU COS

----------------------

 

-----------

-----------

V 1.25

 

Bịch

10.000

SC 2.5 (4-6)

Cái

900

V 2.0

Bịch

10.000

SC 4.0 (4-6)

Cái

1.000

V 3.5

Bịch

14.000

SC 6.0 (6-8)

Cái

1.100

V 5.5

Bịch

14.000

SC 10 (6-8-10)

Cái

1.300

V 8.0

Cái

160

SC 16 (6-8-10)

Cái

1.800

V 14

Cái

200

SC 25 (6-8-10)

Cái

2.500

V 22

Cái

300

SC 35 (6-8-10)

Cái

3.800

V 38

Cái

400

SC 50 (8-10-12)

Cái

6.300

V 60

Cái

600

SC 70 (8-10-12)

Cái

9.600

V 80

Cái

1.000

SC 95 (10-12-14)

Cái

14.800

V 100

Cái

1.200

SC 120 (14-16-18)

Cái

18.000

V 125

Cái

1.700

SC 150 (14-16-18)

Cái

24.000

V 150

Cái

2.200

SC 185 (14-16-18)

Cái

32.000

V 200

Cái

2.600

SC 240 (14-16-18)

Cái

56.000

V 250

Cái

3.300

SC 300 (14-16-18)

Cái

88.000

V 300

Cái

4.700

SC 400 (14-16-18)

Cái

120.000

V 400

Cái

6.000

SC 500 (14-16-18)

Cái

160.000

V 500

Cái

6.600

SC 630 (14-16-18)

Cái

270.000

V 630

Cái

8.500

ĐẦU COS NỐI ĐỒNG

COS ĐỒNG NHÔM

L 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái

1.100

DLT  4.0

 

---------

----------

L 6.0

Cái

1.200

DLT 6.0

---------

----------

L 10

Cái

1.800

DLT 10

Cái

-------

L 16

Cái

2.200

DLT 16

Cái

4.290

L 25

Cái

3.200

DLT 25

Cái

5.170

L 35

Cái

4.000

DLT 35

Cái

6.160

L 50

Cái

6.000

DLT 50

Cái

8.360

L 70

Cái

11.000

DLT 70

Cái

11.660

L 95

Cái

16.000

DLT 95

Cái

13.860

L 120

Cái

20.000

DLT 120

Cái

18.620

L 150

Cái

27.000

DLT 150

Cái

21.780

L 185

Cái

34.000

DLT 185

Cái

28.160

L 240

Cái

44.000

DLT 240

Cái

40.620

L 300

Cái

67.000

DLT 300

Cái

60.600

L 400

Cái

77.000

DLT 400

Cái

116.600

ĐẦU COS NỐI ĐỒNG NHÔM

ĐẦU COS NỐI NHÔM

GTL - 10

 

 

 

 

 

Cái

8.000

AL - 16

 

 

 

 

Cái

1.300

GTL - 16

Cái

9.000

AL - 25

Cái

1.500

GTL - 25

Cái

12.000

AL - 35

Cái

2.000

GTL - 35

Cái

17.000

AL - 50

Cái

2.800

GTL - 50

Cái

20.000

AL - 70

Cái

3.600

GTL - 70

Cái

25.000

AL - 95

Cái

4.600

GTL - 95

Cái

34.000

AL - 120

Cái

6.000

GTL - 120

Cái

40.000

AL - 150

Cái

7.000

GTL - 150

Cái

49.000

AL - 185

Cái

9.000

GTL - 185

Cái

64.000

AL - 240

Cái

12.500

GTL - 240

Cái

82.000

AL - 300

Cái

19.000

 

 

 

AL - 400

Cái

30.000

 

Sản phẩm liên quan