Phòng kinh doanh

      Sales1  : 0907 594 251 (Mr Danh)

     Sales2: 08381.88879 (Mr Hòa)

      Sales3: 0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0985 789 770 (Mr Danh)

                  0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                 

Giá động cơ điện, Motor hiệu TECO

Giá động cơ điện, Motor hiệu TECO

Giá động cơ điện, Motor hiệu TECO


Giá: 1,965,000 ₫


Bảng Giá 2019 motor kéo teco 3 pha 4 poles

 • Động cơ Teco0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 ngựa, 0,18 kilowat, 4p ,      giá 1.965.000 Đồng

 • Động cơ Teco0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 ngựa, 0,37 kilowat, 4p ,        giá 2.380.000 Đồng

 • Động cơ Teco0,75 HP, 3/4 ngựa, 0,55 kilowat, 4p ,                       giá 3.075.000 Đồng

 • Động cơ Teco1 HP, 1 ngựa, 0,75 kilowat, 4p ,                               giá 3.540.000 Đồng

 • Động cơ Teco1,5 HP, 1,5 ngựa, 1,1 kilowat, 4p ,                           giá 3.610.000 Đồng

 • Động cơ Teco2 HP, 2 ngựa, 1,5 kilowat, 4p ,                                 giá 3.800.000 Đồng

 • Động cơ Teco3 HP, 3 ngựa, 2,2 kilowat, 4p ,                                 giá 5.050.000 Đồng

 • Động cơ Teco5,5 HP, 5.5 ngựa, 3,7 kilowat, 4p ,                           giá 6.630.000 Đồng

 • Động cơ Teco7,5 HP, 7,5 ngựa, 5,5 kilowat, 4p ,                           giá 10.110.000 Đồng

 • Động cơ Teco10 HP, 10 ngựa, 7,5 kilowat, 4p ,                             giá 11.000.000 Đồng

 • Động cơ Teco15 HP, 15 ngựa, 11 kilowat, 4p ,                              giá 16.380.000 Đồng

 • Động cơ Teco20 HP, 20 ngựa, 15 kilowat, 4p ,                              giá 19.360.000 Đồng

 • Động cơ Teco25 HP, 25 ngựa, 18,5 kilowat, 4p ,                           giá 26.130.000 Đồng

 • Động cơ Teco30 HP, 30 ngựa, 22 kilowat, 4p ,                              giá 30.820.000 Đồng

 • Động cơ Teco40 HP, 40 ngựa, 30 kilowat, 4p ,                              giá 39.580.000 Đồng

 • Động cơ Teco50 HP, 50 ngựa, 37 kilowat, 4p ,                              giá 47.840.000 Đồng

 • Động cơ Teco60 HP, 60 ngựa, 45 kilowat, 4p ,                              giá 62.690.000 Đồng

 • Động cơ Teco75 HP, 75 ngựa, 55 kilowat, 4p ,                              giá 73.220.000 Đồng

 • Động cơ Teco100 HP, 100 ngựa, 75 kilowat, 4p ,                          giá 92.680.000 Đồng

 • Động cơ Teco125 HP, 125 ngựa, 90 kilowat, 4p ,                          giá 110.280.000 Đồng

 • Động cơ Teco150 HP, 150 ngựa, 110 kilowat, 4p ,                         giá 171.730.000 Đồng

 

Sản phẩm liên quan