Phòng kinh doanh

      Sales1  : 0907 594 251 (Mr Danh)

     Sales2: 08381.88879 (Mr Hòa)

      Sales3: 0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0985 789 770 (Mr Danh)

                  0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                 

GIÁ ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN MIKRO 6 -14 cấp

GIÁ ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN MIKRO 6 -14 cấp

GIÁ ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN MIKRO 6 -14 cấp


Giá: 1,575,000 ₫


Mã sản phẩm: TL 0103


 

BĐK    6 cấp                (Size: 96 x 96)

Bộ

1,575,000

BĐK    6 cấp                (Size: 144 x 144)

Bộ

1,820,000

BĐK    8 cấp                (Size: 144 x 144)

Bộ

1,960,000

BĐK    12 cấp                (Size: 144 x 144)

Bộ

2,170,000

BĐK    14 cấp                (Size: 144 x 144)

Bộ

2,555,000

 

2/ GIÁ ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ QUÁ DÒNG, CHẠM ĐẤT (OC, EF) MIKRO

 ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ QUÁ DÒNG - OC : 1.750.000 VNĐ

-  ĐỒNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ CHẠM ĐẤT - EF :   1.190.000 VNĐ

3/ GIÁ RELAY BẢO VỆ MẤT PHA, NGƯỢC PHA MIKRO: 553.000 VNĐ

Sản phẩm liên quan