Phòng kinh doanh

      Sales1  : 0907 594 251 (Mr Danh)

     Sales2: 08381.88879 (Mr Hòa)

      Sales3: 0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0985 789 770 (Mr Danh)

                  0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                 

Giá đồng hồ hiển thị Vôn (V), Amper (A)

Giá đồng hồ hiển thị Vôn (V), Amper (A)

Giá đồng hồ hiển thị Vôn (V), Amper (A)


Giá: 80,000 ₫


Mã sản phẩm: TL 0043


 BẢNG GIÁ 2019 ĐỒNG HỒ VÔN, AMPER- DIXSEN/CNC.

Điên áp là gì? 

Điện áp hay hiệu điện thế là tỉ số chênh lệch giữa nơi có điện thế cao và điện thế thấp . Ví dụ ở bảng điện nhà bạn có điện thế là 220v và dưới đất có điện thế là 0v ta đo từ bảng điện xuống đất sẽ được 220v. Hay ở bảng điện A có điện thế là 220v, bảng điện B có điện thế là 180v ta đo từ bảng a xuống bảng B sẽ được điện áp là 40v . 

Dòng điện là gì?  

- Dòng điện hay cường độ dòng điện là sự dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích . Dòng điện chỉ sinh ra khi và chỉ khi có đủ 3 yếu tố: 

+ Nguồn điện (Hiệu điện thế) 

+ Dây dẫn 

+ Phụ tải (Vật tiêu thụ điện) 

Dòng điện ta đo được bằng ampe kế có đơn vị là A trong mạch điện là dòng điện sinh ra do phụ tải, và dòng điện max của phụ tải không được phép vượt quá dòng điện của nguồn điện . Chính vì vậy khi ta mắc Vôn kế và ampe kế luôn có sự khác biệt: 

+ Ampe kế mắc nối tiếp với phụ tải 

+ Vôn kế mắc song song với nguồn điện 

* Nếu trong mạch điện chỉ có 2 yếu tố là dây dẫn và nguồn điện mà ta vẫn mắc thêm ampe kế vào thành 1 mạch kín thì chỉ trong vài dây các thiết bị của bạn sẽ tự đưa nhau về thời kỳ đồ đá .  

AC AMMETER DE72 & 96: Class 1.5

AC AMMETER: Class 2.5

DC AMMETER: CL 1.5

 

 

 

 

 

30A

50A

60A

 

DE72 & DE96 TRỰC

TIẾP Không dùng CT 10A, 15A,

20A, 30A,

40A, 50A

 

 

 

DE72 & DE96 TRỰC TIẾP 10A, 15A, 20A,

30A, 40A,

50A

75A

100A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

4000A

5000A

/5A

72 x 72 (20A, 30A, 50A)

94.000

96X96

(15, 20, 30, 40, 50A)

99.000

 

72x72

77.000

 

 

72 x 72 (75A)

106.000

 

96x96 (75, 100A)

106.000

96x96

79.000

 

AC VOLMETER DE72 & 96

AC VOL DE72 & 96

HZ - DE72 & 96

 

 

 

 

300VAC

400VAC

500VAC

 

 

 

   0-15VDC

0-30VDC

0-50VDC

Đặt hàng cho số khác

 

 

 

 

 

45-55Hz

45-65Hz

72X72

77.000

96X96

79.000

96x96

280.000

 

KW DE 72&96 3P-3W-380V: Class1.5

COS Φ DE 96

AM & VOLT CÓ NÚT CHUYỂN

 

 

 

 

 

 

 

 

20KW

 40KW

 50KW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5-1-

0.5 3P- 3W- 380V

 

 

 

 

 

 

 

 

 75KW

 100KW

 200KW

 300KW

 400KW

 500KW

 600KW

 800KW

 1000KW

1200KW

1500KW

2000KW

2500KW

3000KW

4000KW

(Đặt hàng cho loại 3P-4W)

96x96

550.000

96X96

400.000

96X96

230.000

 

SYNCHRONOSCOPE

-HÒA ĐỒNG BỘ

LOẠI CHỐNG SỐC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN – KLY - 80

 

                 

 

           

 

 

 

Ampe

 

215.000

Volt

450.00

2.900.000

Hz

450.00

                 

 

Sản phẩm liên quan