Phòng kinh doanh

                Sales : 0937 611 926

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                 

Giá kẹp dừng, ngừng dây nhôm ABC

Giá kẹp dừng, ngừng dây nhôm ABC

Giá kẹp dừng, ngừng dây nhôm ABC


Giá: 12,000 ₫


Kẹp đơn giá: 12.000đ/cái

Kẹp đội giá: 26.000đ/cái

Sản phẩm liên quan