Phòng kinh doanh

                Sales : 0937 611 926

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                 

Giá kẹp nối dây nhôm xoắn ABC

Giá kẹp nối dây nhôm xoắn ABC

Giá kẹp nối dây nhôm xoắn ABC


Giá: 13,500 ₫


Kẹp đơn dây 50mm2: giá 12.000 đ/cái

Kẹp đơn dây 95mm2: giá 28.000 đ/cái

Kẹp đôi 95-120mm2: giá 48.000 đ/cái

Sản phẩm liên quan