Phòng kinh doanh

      Sales1  : 0907 594 251 (Mr Danh)

     Sales2: 08381.88879 (Mr Hòa)

      Sales3: 0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0985 789 770 (Mr Danh)

                  0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                 

Giá Rắc sứ đi cáp nổi

Giá Rắc sứ đi cáp nổi

Giá Rắc sứ đi cáp nổi


Giá: 10,000 ₫


Rắc đơn 1 sứ giá 10.000 đ/cái (chưa bao gồm sứ)

Rắc 2 sứ giá 35.000 đ/cái (chưa bao gồm sứ)

Rắc 3 sứ giá 49.000 đ/cái (chưa bao gồm sứ)

Rắc 4 sứ giá 68.000 đ/cái (chưa bao gồm sứ)

Sứ thường loại nhỏ giá: 3.000 đ/cục

Sứ Minh Long nhỏ giá: 5.000 đ/cục

Sứ thường loại lớn giá: 6.000 đ/cục

Sứ Minh Long loại lớn: 8.000 đ/cục

Sản phẩm liên quan