Phòng kinh doanh

                Sales : 0937 611 926

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                 

Giá Rắc sứ đi cáp nổi

Giá Rắc sứ đi cáp nổi

Giá Rắc sứ đi cáp nổi


Giá: 10,000 ₫


Rắc đơn 1 sứ giá 10.000 đ/cái (chưa bao gồm sứ)

Rắc 2 sứ giá 35.000 đ/cái (chưa bao gồm sứ)

Rắc 3 sứ giá 49.000 đ/cái (chưa bao gồm sứ)

Rắc 4 sứ giá 68.000 đ/cái (chưa bao gồm sứ)

Sứ thường loại nhỏ giá: 3.000 đ/cục

Sứ Minh Long nhỏ giá: 5.000 đ/cục

Sứ thường loại lớn giá: 6.000 đ/cục

Sứ Minh Long loại lớn: 8.000 đ/cục

Sản phẩm liên quan