Phòng kinh doanh

                Sales : 0937 611 926

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                 

Giá thanh Ray nhôm, thanh lược, thanh trung tính, gối đỡ busbar

Giá thanh Ray nhôm, thanh lược, thanh trung tính, gối đỡ busbar

Giá thanh Ray nhôm, thanh lược, thanh trung tính, gối đỡ busbar


Giá: 22,000 ₫


  BẢNG GIÁ 2019 THANH RAY NHÔM, RAY SẮT, THANH LƯỢC DÙNG LẮP TỦ ĐIỆN 

       Tên hàng, qui cách  

            ĐVT

            Đơn Giá

Thanh Ray nhôm

Thanh 1m

22.000 đồng

Thanh Ray sắt

Thanh 1m

25.000 đồng

Thanh lược 1P

Thanh 1m

68.000 đồng

Thanh lược 2P

Thanh 1m

125.000 đồng

Thanh lược 3P

Thanh 1m

175.000 đồng

 

BẢNG GIÁ  2019 GỐI ĐỠ THANH CÁI DÙNG LẮP TỦ ĐIỆN  

Tên hàng, qui cách

ĐVT

Đơn Giá

Gối đỡ thanh đồng SM25

cái

5.500 đồng

Gối đỡ thanh đồng SM30

cái

5.800 đồng

Gối đỡ thanh đồng SM35

cái

6.800 đồng

Gối đỡ thanh đồng SM40

cái

8.500 đồng

Gối đỡ thanh đồng SM51

cái

9.000 đồng

Gối đỡ thanh đồng SM76

cái

18.000 đồng

Thanh đỡ bubar 3 rãnh đơn

Cặp

38.000 đồng

Thanh đỡ bubar 3 rãnh đôi

Cặp

80.000 đồng

Thanh đỡ bubar 4 rãnh đơn

Cặp

100.000 đồng

Thanh đỡ bubar 4 rãnh đôi

Cặp

120.000 đồng

 

BẢNG GIÁ  2019 THANH TRUNG TÍNH, THANH TE DÙNG LẮP TỦ ĐIỆN 

Tên hàng, qui cách

ĐVT

Đơn Giá

Thanh trung tính 8P

Thanh

15.500 đồng

Thanh trung tính 12P

Thanh

20.000 đồng

Thanh trung tính 18P

Thanh

30.000 đồng

Thanh trung tính 22P

Thanh

38.000 đồng

Thanh trung tính 24P

Thanh

40.000 đồng

Thanh trung tính 30P

Thanh

50.000 đồng

Thanh trung tính 36P

Thanh

60.000 đồng

Thanh trung tính 124P

Thanh

170.000 đồng

 

1/ Thanh Ray nhôm dùng để gài thiết bị điện công nghiệp và thiết bị điều khiển, thường được sử dụng cho việc lắp ráp tủ điện

Giá Ray nhôm:     22.000đ/1m

Giá Ray sắt:         25.000đ/thanh 1 m

 

2/ Thanh lược có loại 1P, 2P, 3P dùng lắp MCB (CB tép)

Giá thanh lược 1P: 68.000đ/1m

Giá thanh lược 2P: 125.000đ/1m

Giá thanh lược 3P: 175.000đ/1m

 

3/ Thanh trung tính dùng trong tủ điện công nghiệp

 

Sản phẩm liên quan