Phòng kinh doanh

      Sales1  : 0907 594 251 (Mr Danh)

     Sales2: 08381.88879 (Mr Hòa)

      Sales3: 0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0985 789 770 (Mr Danh)

                  0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                 

GIÁ THIẾT BỊ SCHNEIDER IDPN N 1P+N - 6A

GIÁ THIẾT BỊ SCHNEIDER IDPN N 1P+N - 6A

GIÁ THIẾT BỊ SCHNEIDER IDPN N 1P+N - 6A


Giá: 1,647,000 ₫


Mã sản phẩm: TL 0083


 

QUI CÁCH

GIÁ THÀNH (VNĐ)

GIÁ ILDK 2P – 240V

25A - 30mA

1.093.000

40A - 30mA

1.151.000

25A - 300mA

1.203.000

40A - 300mA

1.312.000

GIÁ ILDK 4P – 415V

25A - 30mA

1.842.000

40A - 30mA

3.131.000

25A - 300mA

1.714.000

40A - 300mA

1.804.000

63A - 300mA

2.192.000

GIÁ ILD 2P - 240V

25A - 30mA

1.148.000

40A - 30mA

1.209.000

63A - 30mA

2.055.000

100A - 30mA

3.384.000

40A - 100mA

1.206.000

63A - 100mA

1.644.000

100A - 100mA

2.707.000

25A - 300mA

1.263.000

40A - 300mA

1.378.000

63A - 300mA

1.438.000

100A - 300mA

2.369.000

GIÁ ILD 4P – 415V

40A - 30mA

1.934.000

63A - 30mA

3.287.000

40A - 100mA

1.624.000

63A - 100mA

2.630.000

40A - 300mA

1.894.000

63A - 300mA

2.301.000

100A - 300mA

3.790.000

100A - 300S

5.306.000

GIÁ IDPN N 1P+N ,6Ka

6A-30mA

1.647.000

10A-30mA

1.583.000

16A-30mA

1.583.000

20A-30mA

1.681.000

25A-30mA

1.829.000

32A-30mA

1.829.000

40A-30mA

1.863.000

6A-300mA

1.647.000

10A-300mA

1.583.000

16A-300mA

1.583.000

20A-300mA

1.681.000

25A-300mA

1.829.000

32A-300mA

1.829.000

40A-300mA

1.863.000

 

Sản phẩm liên quan