Phòng kinh doanh

      Sales1  : 0907 594 251 (Mr Danh)

     Sales2: 08381.88879 (Mr Hòa)

      Sales3: 0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0985 789 770 (Mr Danh)

                  0982 40 30 60 (Mr Quân)

 

                 

Hướng dẫn thủ tục lắp trạm biến áp

07-01-2019 - 09:15 AM - Lượt xem: 941

Lưu trình thực hiện cấp điện mới từ lưới điện trung áp Trình tự cấp điện mới từ lưới điện trung áp

Trình tự cấp điện mới từ lưới điện trung áp 
1. TH công trình điện (trạm biến áp đường dây và trạm biến áp ) do ĐL/CTĐl đầu tư, ĐL/CTĐL thực hiện 02 thủ tục với khách hàng (i) Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận điểm đấu nối và (ii) Ký kết HĐMBĐ như đối với khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp. Các bước còn lại ĐL/ CTĐL tự thực hiện tuân thủ theo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng thời gian là 30 ngày làm việc ( bao gồm thời gian thực hiện của ĐL/ CTĐL và thời gian giải quyết thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước), riêng tại địa bàn TP Hồ Chí Minh là 13 ngày làm việc
2. TH công trình điện do khách hàng đầu tư:

a. Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp đến 2000 kVA

 

Ghi chú: Tổng cộng 5 bước, gồm
- Khách hàng với ĐL/CTĐL: 2 bước
- Khách hàng với Cơ quan quản lý nhà nước: 2 bước
- Khách hàng tổ chức thi công: 1 bước
b. Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp lớn hơn 2000 kVA

 

Ghi chú: Tổng cộng 6 bước, gồm
- Khách hàng với ĐL/CTĐL: 2 bước
- Khách hàng với Cơ quan quản lý nhà nước: 3 bước
- Khách hàng tổ chức thi công: 1 bước