Phòng kinh doanh

                Sales : 0907 594 251

 

                    Tủ điện, Trạm điện

                      0907 594 251

 

                 

Tin tức ngoài ngành

27-02-2019 - 10:04 PM - Lượt xem: 138

Chia 50-50 cổ phần Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có “soán ngôi” ông Vũ?

1/ Chia 50-50 cổ phần Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo có “soán ngôi” ông Vũ?

Chiều 01/03 tới, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ việc ly hôn của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Tài sản chia đôi, không có nghĩa là “hai phần bằng nhau”

Trước khi HĐXX bước vào phần nghị án kéo dài 3 ngày, phía ông Vũ yêu cầu được phân chia tài sản theo tỷ lệ 70-30. Phía bà Thảo sau nhiều lần đưa ra những đề nghị khác nhau, cuối cùng yêu cầu được phân chia tài sản, trong đó có cổ phần tại Trung Nguyên Legend, theo tỷ lệ 50-50.

Trong khi đó, Viện Kiểm sát nêu quan điểm xét đóng góp của hai người, đề nghị HĐXX xem xét phân chia tỷ lệ để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Trung Nguyên Legend và các công ty con.

Trao đổi với PV Infonet, Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội – cho biết, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ, chồng gồm: Tài sản do vợ, chồng tạo ra; thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, những tài sản tranh chấp giữa vợ, chồng nhưng không có căn cứ để chứng mình là tài sản riêng của mỗi bên thì được coi là tài sản chung vợ chồng. Đối với tài sản chung, cả hai bên đều có quyền ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng và định đoạt khối tài sản đó.

 Về yêu cầu phân chia tài sản theo tỷ lệ 70-30 từ phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng là chia đôi - chia làm hai phần, nhưng không có nghĩa là… hai phần bằng nhau.

“Pháp luật chỉ quy định là “tài sản chung vợ chồng chia đôi” nhưng không có quy định cứng là “chia làm hai phần bằng nhau”, Luật sư Cường nói.

Hiện nay, việc chia tài sản chung vợ chồng căn cứ vào quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình, và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP. Cụ thể việc chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn theo tỷ lệ nào phụ thuộc vào các yếu tố như sau:   

Thứ nhất, hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng: được hiểu là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

Thứ hai, công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung: được hiểu là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn. 

Thứ ba, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập: được hiểu là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. 

Thứ tư, yếu tố Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng: đây là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn. Ví dụ như người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên. 

“Trong vụ án giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tòa án sẽ căn cứ vào các yếu tố trên để làm căn cứ tính tỉ lệ phân chia sao cho phù hợp. Nếu bên ông Vũ và Luật sư của ông Vũ có đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh rằng việc chia cho ông Vũ theo tỉ lệ 70/30 là phù hợp với các quy định pháp luật nêu trên thì tòa án mới có căn cứ để xem xét chấp nhận. Ngược lại, nếu bà Thảo muốn yêu cầu tỉ lệ chia cao hơn thì cũng phải chứng minh các yếu tố trên để tòa án xem xét trên cơ sở pháp luật”, Luật sư Đặng Văn Cường nói.

Có 50%, bà Thảo có thể giành quyền lực tại Trung Nguyên?

Trong trường hợp giả sử HĐXX tuyên bà Thảo được hưởng 50% số cổ phần đang tranh chấp tại Trung Nguyên, có thể bà Thảo sẽ có thêm quyền lực tại Tập đoàn và có thể được bầu làm thành viên HĐQT, nhưng không dễ soán vị trí Chủ tịch HĐQT thay ông Vũ. 

Khoản 1 Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định Chủ tịch HĐQT: “Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác”.

Như vậy, với tỷ lệ cổ phần là 50% vốn điều lệ, thì người đó có thể là cổ đông có số cổ phiếu cao nhất của công ty. Tuy nhiên, để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị không phải căn cứ vào tỷ lệ cổ phần.

“Để trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, cần đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành thành viên của Hội đồng quản trị. Tiếp theo, được lựa chọn là chủ tịch Hội đồng quản trị còn phụ thuộc vào số phiếu bầu của Hội đồng quản trị”, Luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

2/ Ông Kim Jong-un ấn tượng với phát triển kinh tế của Việt Nam

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng. 

Hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được thời gian qua.

Ông Kim Jong-un mong muốn hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng và tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Hồ Chí Minh xây dựng, dày công vun đắp. 

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu quan trọng Triều Tiên đạt được trong xây dựng, phát triển kinh tế, nhất là việc triển khai "Chiến lược 5 năm phát triển kinh tế quốc gia (2016-2020)". Ông tin tưởng Triều Tiên sẽ sớm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, trở thành một quốc gia giàu mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định Việt Nam ủng hộ Triều Tiên phát triển kinh tế thông qua giúp nước này nghiên cứu thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế của mỗi nước.

Nhiều học giả trong nước và quốc tế cũng đặt vấn đề, Triều Tiên có thể tham khảo mô hình phát triển kinh tế Việt Nam, ngay trước chuyến thăm chính thức của ông Kim Jong-un. Một trong những lý do là hai nước có nhiều điểm tương đồng về xuất phát điểm trước khi mở cửa.

Trong dịp tới Việt Nam lần này, đoàn Triều Tiên cũng có nhiều cuộc làm việc, tham quan mô hình của một số doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực như viễn thông, ôtô, nông nghiệp...

Tại buổi hội kiến, ông Kim Jong-un cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và những nỗ lực tích cực của Việt Nam cho hội nghị Thượng đỉnh Triều - Mỹ lần thứ hai vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình các vấn đề liên quan. "Việt Nam đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ, đóng góp tích cực vào tiến trình này, cũng như nhất quán quan điểm ủng hộ một bán đảo Triều Tiên hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam từ ngày 26/2, tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội diễn ra 27-28/2. Sau đó ông có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 1 và 2/3.

 3/ “Tiền nhiều để làm gì?” và đây là câu trả lời của Bill Gates

“Tiền giúp tôi hạnh phúc hơn”, chia sẻ của Bill Gates khi được hỏi “Là tỷ phú, ông có hạnh phúc không?”

Sau tất cả, tiền hoàn toàn có thể mua được hạnh phúc, Bill Gates đã đưa ra ý kiến trong chương trình hỏi đáp “Ask me everything” trên Reddit.

Một người dùng Reddit đã hỏi: “Ông có nghĩ rằng việc trở thành một tỷ phú giúp ông hạnh phúc hơn so với việc chỉ là một người thuộc tầng lớp trung lưu?”. Nhà đồng sáng lập Microsoft đã trả lời câu hỏi này: “Đúng là giàu có giúp tôi hạnh phúc hơn. Tôi không phải lo lắng về chi phí y tế hay giáo dục. Không phải lo lắng về các vấn đề tài chính thực sự là một niềm vui.”

Dù vậy, Bill Gates cũng khẳng định: “Tất nhiên, bạn không cần tới một tỷ USD để có được trạng thái đó. Chúng ta cần giảm tốc độ tăng chi phí y tế và giáo dục để mọi người đều có thể tiếp cận”. Đây là hai lĩnh vực ông và vợ - Melinda đã đổ vào hàng tỷ USD và cam kết cải thiện trên toàn cầu.

Gates hiện sở hữu khối tài sản trị giá gần 100 tỷ USD và ông cũng không phải người giàu duy nhất có suy nghĩ này. Sau khi khảo sát trên 1.200 tỷ phú tự thân, tác giả viết sách nổi tiếng Steve Siebold thấy rằng người giàu không hề ngần ngại thừa nhận tiền có thể giải quyết hầu hết vấn đề.

“Người giàu xem tiền là một công cụ tích cực có sức mạnh để tạo ra tự do và cơ hội cho bản thân và gia đình của họ,” ông Siebold viết trong cuốn “How rich people think” (tạm dịch: Người giàu có suy nghĩ gì), “Bạn có thể đánh bay mọi vấn đề chỉ bằng một tấm séc.”

Tiền bạc có thể mang lại nhiều sự lựa chọn hơn chính là động lực để người giàu tiếp tục tạo ra nhiều của cải. “Trong khi người giàu coi tiền là tài nguyên cần thiết để mở ra khả năng vô hạn, tầng lớp trung lưu lại phủ nhận tầm quan trọng của nó”, ông viết.

Đó là lý do tác giả Siebold khuyên mọi người nên thay đổi tư duy: “Hãy bắt đầu nói với bản thân rằng tiền chính là bạn của mình, là nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.”

Tuy nhiên, Gates cũng nói rằng có nhiều điều mang lại hạnh phúc hơn là số dư ngân hàng của bạn. Khi được hỏi trên Reddit AMA về điều khiến ông hạnh phúc, vị tỷ phú trả lời: “Một số người nói rằng thấy các con gặt hái được thành công, đó là điều rất đặc biệt. Là một người cha, tôi hoàn toàn đồng ý. Thỉnh thoảng, làm những việc có lợi cho bản thân, như tập thể dục nhiều hơn chẳng hạn, cũng khiến bạn hạnh phúc thêm nữa.”

4/ 3 phút cuối đời bạn sẽ làm gì? Câu trả lời khiến tuổi 20 cười lớn, tuổi 40 bần thần, tuổi 60 bật khóc 

( PHUNUTODAY ) - Còn bạn, nếu 1 ngày nào đó bạn biết rằng mình chỉ còn 3 phút sống trên đời, bạn sẽ làm gì?

 

Lấy cả đời đổi tài sản nhưng tài sản không đổi được thời gian cả đời

Có một câu chuyện như sau: Một người đàn ông có niềm đam mê mãnh liệt với tiền bạc, tìm mọi cách thu thập và tích lũy tiền từ khi còn rất trẻ. Cho đến một ngày, ông ta tiết kiệm được 30.000 đồng vàng và muốn thoải mái hưởng thụ một năm.

Đúng vào thời điểm đó, Thần Chết bỗng tìm tới ông ta và nói rằng: "Cuộc sống của ông đã kết thúc. Tôi tới để đưa ông đi."

Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên, vất vả tiết kiệm mãi mới tới thời điểm hưởng thụ sung sướng thì lại phải ra đi, ông ta không cam lòng nên cầu xin Thần Chết cho mình 3 ngày đổi lấy 10.000 đồng vàng nhưng Thần Chết không đồng ý.

Tưởng mình ra giá thấp quá, ông tiếp tục đổi 20.000 đồng vàng để lấy 2 ngày. Thần Chết vẫn tiếp tục từ chối.

Ông ta lại dùng 30.000 đồng vàng hỏi xin 1 ngày. Thần Chết vẫn kiên quyết lắc đầu.

Cuối cùng, người đàn ông suy sụp khóc lóc. Nhìn ông ta quỳ xuống van nài đủ kiểu, chỉ xin được nhận thêm 3 phút để ông ta nhìn mặt con cháu lần cuối, viết lại cho đời sau một câu, ông ta sẽ dâng tặng toàn bộ tài sản 30.000 đồng vàng. Lúc này, nhìn ông ta quá đáng thương, Thần Chết mới gật đầu chấp nhận và cho ông sống thêm 3 phút.

Thấy vậy, người đàn ông lập tức viết một câu lên giấy: "Các con à, hãy cố gắng mà trân trọng thời gian sống sót của mình đi vì 30.000 đồng vàng cũng đâu có đổi được 1 giờ sinh mạng!"

Sức khỏe - vốn tài sản quý giá

Sức khỏe và trí tuệ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Có sức khỏe, con người có cả hàng trăm ước mơ; không có sức khỏe thì con người chỉ có một mơ ước duy nhất là “được khỏe”.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhận thấy rằng sức khỏe con người đang đứng trước những thách thức và nguy cơ như: môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng; dịch bệnh, thiên tai ngày càng xuất hiện nhiều; vệ sinh an toàn thực phẩm không được kiểm soát chặt chẽ… Những điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và trí lực của con người. Chính vì thế, chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm tới việc phòng chống bệnh tật, bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN. Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất sạch khoảng thời gian mà bạn không kịp đầu tư đi đâu.

Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản, không cho phép bạn bội chi và quan trọng nhất là không ai biết, lúc nào ngân hàng sẽ đóng cửa phá sản. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. Không có chuyện tiêu trước cho "ngày mai".

Do đó, nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn. Giống như lời Phật dạy: "Sống một ngày vô ích, không làm được việc gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm."